16 października 2016

AKTUALNOŚCI


10.05.2017

Wygrany przetarg na „Badanie podmiotów w zakresie powiązań kapitałowo – osobowych, spełnienia definicji „przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji” oraz udostępnienia narzędzia do badania powiązań kapitałowo-osobowych na potrzeby Zamawiającego”, oznaczenie sprawy: p/362/DKW/2016

Zobacz stronę


02.11.2016

Wygrany przetarg na „Świadczenie usługi dostępu do bazy danych on-line (poprzez sieć Internet), która będzie umożliwiała weryfikację danych rejestrowych oraz powiązań kapitałowych i osobowych istniejących pomiędzy wskazanymi przez Zamawiającego podmiotami” finansowane z środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach projektu POPT.01.02.00-00-0053/15 „Wsparcie stanowiska pracy pracowników Instytucji Audytowej w latach 2015-2017″ ogłoszony przez Ministerstwo Finansów

Zobacz dokument

Zobacz stronę


31.09.2016

POLISH BUSINESS FORUM „POROZMAWIAJMY O PRZYSZŁOŚCI”

 

W dniach 29-30 września 2016 r. w warszawskim Hotelu Gromada (ul. 17-go Stycznia 32) odbyły się targi POLISH BRANDS EXPO.

pbe-2016

Tegoroczna edycja targów zorganizowana została pod hasłem MADE IN POLAND – ZNACZY JAKOŚĆ. To wyjątkowe wydarzenie miało za zadanie promować polskie marki oraz regiony bardzo szerokiemu gronu odbiorców.

 

Wydarzeniem towarzyszącym Targom było POLISH BUSINESS FORUM, którego motto brzmiało POROZMAWIAJMY O PRZYSZŁOŚCI, gdzie w formie paneli dyskutowano na temat pozycji polskiej marki w globalnej gospodarce i trendów, które budują jej innowacyjność, jak również energii i bezpieczeństwa. Jeden z panelów poświęcony był Baltic Business Forum, którego gościem honorowym była Turcja.

 

W piątek, 30 września 2016, 2.dnia FORUM, z inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki (KIGE), przeprowadzony został panel dyskusyjny pn. ENERGIA I BEZPIECZEŃSTWO. Tematami pomocniczymi były zagadnienia Bezpieczeństwo energetyczne i powszechnej cyfryzacji oraz Innowacyjne technologie w budownictwie szansą rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Uczestnikami panelu byli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (MIB), Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej (PIRC), Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), Polskiej Wywiadowni Gospodarczej (PWG) i Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki (KIGE).

 

Dyskusję poprowadził dr inż. Andrzej M. Wilk, Przewodniczący Sekcji Technik Informacyjnych SEP, Współtwórca Wyższej Szkoły Zarządzania I Przedsiębiorczości w Warszawie, Współzałożyciel stowarzyszenia Internet Society Poland. Do roli prelegentów zostali zaproszeni:

  • Anita Grabowska-Wlaź – Zastępca Dyrektora, Departament Budownictwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (MIB)
  • Jacek Kosiorek – Wiceprezes Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej (PIRC)
  • Jerzy Obuchowicz – Członek Sekcji Inteligentnych Sieci – Smart Grids Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT)
  • Marcin Ocioszyński – Dyrektor Biura Badawczego ds. Jakości Stowarzyszenia Elektryków Polskich (BBJ SEP)
  • Robert Umpirowicz – Dyrektor Regionalny Polska Wywiadownia Gospodarcza Sp. z o.o. (PWG)
  • Roman Sobczak – Zespół Wyrobów Budowlanych, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIB)
  • Sławomir Dębowski – Prezes Krajowej Izby Gospodarki Elektryki (KIGE)

pbe2016foto

Ważnym wydarzeniem podczas forum była prezentacja projektu ustawy o izbach przemysłowo-handlowych, będącego znaczącym działaniem federacji Przedsiębiorcy.pl na rzecz wprowadzenia w Polsce powszechnego samorządu gospodarczego.

 

Uwieńczeniem targów i forum była Wielka Gala „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki„. Uroczystość w znakomity sposób poprowadzili Dorota Gardias oraz Piotr Gąsowski. Wspaniała atmosfera, wyjątkowi goście uczynili ten wieczór niezapomnianym.

 


21.09.2016

Wygrany przetarg na „Badania powiązań kapitałowo – osobowych na potrzeby Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” ogłoszony przez PARP (Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości).

Zobacz na stronie


03.07.2015

Wygrany przetarg na „Sprawdzanie sieci powiązań kapitałowo-osobowych” ogłoszony przez NCBR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju).

Zobacz na stronie