16 października 2016

KONTAKT

Siedziba główna:

ul. Stawki 6/75, 00-193 Warszawa

Telefon: +48 22 291 72 81

E-mail: biuro@pwginfo.pl

 

Godziny pracy biura: pon.-pt. 8:00 – 16:00


Kontakt do Inspektora Ochrony Danych

E-mail: iod@pwginfo.pl

Telefon: +48 22 291 72 81Informujemy, że Administratorem Danych jest Polska Wywiadownia Gospodarcza Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Stawki 6/75, 00-193 Warszawa, REGON: 364278911, dane zbierane są w zakresie i celu niezbędnym do obsługi zapytania,  dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922 z póź. zm.) i w zgodzie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania i usuwania. Po upływie sześciu miesięcy dane zostaną usunięte z bazy Polskiej Wywiadowni Gospodarczej.