19 stycznia 2017

PUIG


puig

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza jest jedną z najstarszych i najbardziej wpływowych bilateralnych izb gospodarczych w Polsce i w Ukrainie. Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza promuje dwustronne stosunki gospodarcze i kulturalne między Polską i Ukrainą. Izba jest również największą platformą zrzeszającą około 200 członków.

Nasze cele realizujemy przez:

  • Profesjonalną promocję i wspomaganie działalności biznesowej Firm Członkowskich
  • Reprezentowanie ukraińskich inwestorów w Polsce i polskich na Ukrainie
  • Współpracę z polskimi, ukraińskimi i międzynarodowymi organizacjami biznesowymi oraz kulturalnymi
  • Kształtowanie pozytywnego wizerunku Ukrainy w Polsce i Polski na Ukrainie

Nasz zespół codziennie dokłada wszelkich starań, aby jakość świadczonych przez nas usług była na najwyższym poziomie, oraz zgodna z duchem statutu.


Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza
Ul. Legionowa
9/2, 01-343 Warszawa
Тel
+48 22 827 00 81, fax +48 22 827 10 79
info@pol-ukr.com; http://www.pol-ukr.com