25 października 2016

Polityka Prywatności

 1. Administratorem Danych jest Polska Wywiadownia Gospodarcza Sp. z o.o.
  z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Stawki 6/75, 00-193 Warszawa, REGON: 364278911.
 2. Zakres danych zbieranych podczas korzystania z serwisu obejmuje: adres email, nr IP,
  treść zapytania (ew. niewymagane imię i nazwisko o ile podano w treści).
 3. Dane zbierane są w celu rozpatrzenia zapytania, statystycznym oraz technicznym
  a ich podanie jest dobrowolne.
 4. Zamieszczone dane osobowe nie będą udostępniane stronie trzeciej ani odbiorcom danych
  w rozumieniu art. 4 pkt 9 i 10 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Pozyskane dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom ani profilowaniu i będą przechowywane do 6 miesięcy.
 5. Kontakt zwrotny będzie realizowany za pomocą adresu email, pozostawionego w formularzu.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych , ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu,
  wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO).
  Inspektor Ochrony Danych w Polskiej Wywiadowni Gospodarczej Sp. z o.o. jest dostępny
  pod numerem telefonu: +48 22 291 72 81 lub pod adresem email: iod@pwginfo.pl